Indonesiens historia

Indonesiens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, Javamänniskan eller Homo erectus anses ha funnits på öarna för en miljon år sedan efter de fossilfynd som hittats. Den moderna människan hittade till Indonesien för cirka 50 000 år sedan, och omkring 1 000 före Kristus började malajer etablera sig med risodlingar, vilket gjorde att städer och kungadömen började etableras på öarna. Det ledde till att handel började komma igång med främst Kina och Indien.

Både buddhism och hinduism fick tidigt fäste i Indonesien. Flera kungadömen baserade på de två religionerna regerade från 600-talet fram till 1100-tal, då också de kända monumenten Borobudur och Prambanan byggdes under två mäktiga kungariken: buddhistiska Sailendra och hinduiska Mataram. Det hinduiska kungadömet Majapahit bidrog till Indonesiens guldålder under 1300-talet då kungadömet från Java regerade över de flesta öarna i Indonesien. Den indonesiska varianten av islam började också etableras på Sumatra under 1100-talet.

Kolonisering under européerna

Under 1500-talet började europeiska kolonisatörer komma till Indonesien, främst för att ta del av de naturtillgångar som fanns i mängder och som var helt nya i Europa. Portugiser var de första som anlände, och var främst intresserade av de exotiska kryddor som fanns på många av öarna. Östra Timor var portugisisk koloni ända fram till 1975. Det var dock holländarna som lade beslag på större delen av Indonesien, och kunde därmed grunda Holländska Ostindiska Kompaniet.

Ostindiska Kompaniet varade i 200 år fram till 1800-talet då handeln gick så dåligt att den holländska staten klev in och ombildade Indonesien till en egen koloni. Det var holländarna som grundade huvudstaden Jakarta år 1619, och kunde därmed ta kontroll över vad som producerades i hela landet. Under 1900-talet började dock ett motstånd växa fram, och ett nationalistparti grundades under 1920-talet. Den holländska koloniseringen upphörde först med andra världskriget med Japans ockupation.

Ett självständigt Indonesien

Indonesien blev självständigt 1949 och medlem av FN året efter. Detta efter det indonesiska självständighetskriget mot holländarna där FN:s säkerhetsråd krävde ett eldupphör 1947. Sukarno blev Indonesiens första president och styrde landet med militär och islam uppblandat med kommunism. Sukarno lyckades hålla sig kvar vid makten under mer än 20 år, men efter en blodig statskupp tog generalen Suharto över makten 1965. Suharto avgick som president först 1998 efter finanskris och korruptionsanklagelser.

Under 2000-talet reformerades Indonesien och demokratiska reformer och val genomfördes. Den demokratiska processen har långsamt gått framåt, även om flera konflikter under åren har drabbat Indonesien som självständig stat, Östtimor var länge ockuperat av Indonesien men överlämnades till FN under 1999. Även provinserna Papua och Aceh har velat lämna Indonesien, men konflikter och gerillakrig har inte lett till någon självständighet, de två provinserna fortsätter att vara en del av ö-riket Indonesien.

Indonesiens kultur och religioner

Det finns cirka 300 etniska grupper i Indonesien, vilket innebär en stor kulturell mångfald. Modern indonesisk kultur innebär ofta en blandning av de grupper som präglat Indonesiens historia, som hinduer, buddhister, islam och européer. Utöver detta så har närheten till Kina, Malaysia och Indien satt sina spår. Det finns också en mängd ursprungskulturer och etniska grupper, vilket gör att det talas över 700 språk i Indonesien. Det officiella språket i landet är dock malajiska.

Kulturen i Indonesien präglas av de olika religionerna som satt sin prägel på landet under 2 000 år. Då buddhismen och hinduismen var de första religionerna att sätta avtryck på landet är det också dessa två som står för de historiska sevärdheterna. Den äldsta bevarade tavlan är hinduisk, liksom de tempel och buddhastatyer som finns runtom i landet antingen är hinduiska eller buddhistiska. Religionerna har även influerat gamelanmusiken som finns runt om i landet.

En föränderlig natur

Indonesien har bildats av flera vulkaniska berg, varav flera är 5 000 meter höga och även aktiva. Eftersom ö-riket ligger mellan Asien och Australien har också naturen formats som en blandning av dessa kontinenter. Därtill finns ett helt eget område med växter och djur som bara finns i Indonesien som kallas Wallacea. Under åren har flera växt- och djurarter drabbats av skövling och utrotning, men Indonesien är fortfarande det land med störst biologisk mångfald efter Brasilien.

Ett känsligt geografiskt område

Indonesien har flera gånger under historien drabbats av större naturkatastrofer eftersom det stora landet ligger precis mellan de tre kontinentalplattorna i Eurasien, Stilla Havet och Australien. 2004 inträffade det tredje största jordskalvet som någonsin uppmätts utanför Sumatra med en tsunami som följd. År 1883 drabbades ön Krakatau mellan Sumatra och Java av ett vulkanutbrott som hördes i flera länder och formade om landskapet i regionen. Klimatet i världen var sedan instabilt i flera år efteråt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *